דיני עבודה בעידן הקורונה

דמי מחלה

דמי מחלה

עובד, שנעדר מעבודתו עקב מחלה ע"ס אישורים רפואיים זכאי לקבל מהמעסיק דמי מחלה בשיעור הנקבע עפ"י חוק או עפ"י תנאים המיטיבים יותר, אשר מגיעים לו בהתאם להסכם עבודה קיבוצי ו/או אישי, החל על העובד.
ב"תלושדין" בודקים את זכאותו של העובד למכסת ימי מחלה ולדמי מחלה לתשלום בהתאם להסכם עבודתו ובהתאם לאישורים רפואיים, שהגיש. כ"כ בודקים הפרשי התשלום, במידה וקיים, בין הסכום המחושב לפי דין, לבין מה, ששולם בפועל ע"י המעסיק.

שינוי גודל גופנים