דיני עבודה בעידן הקורונה

הפרשי ניכוים חלק עובד (עפ״י דו״חות קופ״ג)

הפרשי ניכוים חלק עובד (עפ"י דו"חות קופ"ג)

מעסיק מחויב לנכות משכרו של עובד תגמולים פנסיונים ולהעבירם לקופ"ג. כספי התגמולים חייבים להיות מפורטים בתלושי משכורת כדין.
ב"תלושדין" בודקים את הפרשי הסכומים, הרשומים בתלושי המשכורת של עובד, לבין אלו, אשר בפועל הופקדו לקופת הגמל.

שינוי גודל גופנים