דיני עבודה בעידן הקורונה

הפרש לפיצויים (עפ״י דו״חות קופ״ג)

הפרש לפיצויים (עפ"י דו"חות קופ"ג)
המעסיק מחויב להפריש סכומים מסוימים לקרן פיצויי פיטורים של העובד.
ב"תלושדין" בודקים את הפרשי הסכומים, הרשומים בתלושי המשכורת לבין אלו, אשר בפועל הופקדו לקופת גמל ע"ח הפיצויים.

שינוי גודל גופנים