חובת שימוע לפני פיטורים – מהן זכויותיכם?

חובת שימוע לפני פיטורים

המעסיק לא יכול לערוך לעובד מעין שיחה שהוא לא ידע מה מהותה ולאחר מכן לטעון כי ערך לעובד שימוע. הוא לא יכול לערוך שימוע למראית עין תוך מניפולציה עם זכויותיו של העובד

פיטורים – הם לא דבר נדיר במחוזותינו. ככה זה בשוק החופשי – הרצון המתמיד להתייעל, לחסוך, להתקדם ולשנות גורם למעסיקים, מפעם לפעם, לפטר עובד זה או אחר. זוהי זכותם המלאה,  כמו גם זו של העובד המפוטר, הזכאי להליך פיטורים הוגן. הצעד הראשון שעל המעסיק לנקוט בו, בהתאם למה שמצפה החוק, הוא להודיע לעובד על הליך שימוע לפני פיטורים. זה לא אמור להיות טקס רשמי שיאפשר למעסיק לצאת לידי חובה אלא הזדמנות עבור העובד להתגונן ואולי למנוע את פיטוריו בנסיבות בהן הם נעשו שלא בצדק. כאשר המעסיק אינו עורך שימוע תקין לעובד, רשאי העובד לתבוע אותו ולקבל פיצוי.

שימוע לפני פיטורים
כל עובד בישראל זכאי לשימוע בטרם יפוטר. בתי הדין לעבודה רואים בחומרה את שלילת הזכות הבסיסית של העובד להגן על עצמו. אך לא רבים יודעים שחובת השימוע היא אינה הזכות הבסיסית בחוק מגן אלא נורמה חברתית שקמה מכוח פסיקת בתי הדין לעבודה. תחילה אלה היו עובדי המגזר הציבורי שהיו מקבלים הזדמנות להגן על עצמם, אחר כך התופעה התפשטה למגזר הפרטי וכיום כמעט על כל עובד בישראל חלה הזכות לשימוע לפני פיטורים. מטרתו של שימוע זה, היא לאפשר לעובד להציג את טענותיו בנוגע לפיטורים, כאשר החלטה סופית על פיטוריו לא תתקבל במועד השימוע אלא מאוחר יותר. שימוע לפני פיטורים אמור למנוע מצבים של פיטורי עובדים משיקולים אישיים וגחמות שאינן קשורות לעבודה בלבד.

חובת השימוע בפיטורים
המעסיק לא יכול לערוך לעובד מעין שיחה שהוא לא ידע מה מהותה ולאחר מכן לטעון כי ערך לעובד שימוע. הוא לא יכול לערוך שימוע למראית עין תוך מניפולציה עם זכויותיו של העובד. שימוע כשר הוא שימוע העומד במספר קריטריונים:

• זימון מראש ובכתב – על המעביד לתת לעובד המיועד לפיטורים הודעת זימון לשימוע בכתב ובפרק זמן מספיק מראש כדי שיוכל להתכונן להגיב על הטעונים כלפיו.
• ללא דעה קדומה – השימוע יערך על ידי בעל תפקיד שאינו נגוע בדעה קדומה ואשר מוסמך לקבל החלטה בנוגע להעסקתו העתידית של העובד.
• עורך דין – לעובד תהיה זכות להיות מיוצג על ידי עורך דין במהלך השימוע אשר יטען במקומו.
• פרוטוקול – על עורך השימוע לנהל פרוטוקול של הפגישה אשר תשקף את הדברים שנאמרו על ידי שני הצדדים.
• נכונות מלאה – על עורך השימוע להקשיב לטיעוני העובד במלוא כובד הראש, תוך נכונות מלאה לשקול את עמדתו.
• מועד השימוע – עורך השימוע לא יוכל לקבל החלטה בדבר פיטורים במועד שימוע אלא זמן סביר לאחר מכן וזאת בנוסף לפירוט מכלול השיקולים הנשענים בין היתר על עמדת העובד.

כמה עצות חשובות
הליך שימוע לפני פיטורים יכול להציל את האדם מלאבד את פרנסתו. אי לכך יש להתייחס אל הנושא במלוא הרצינות ואין להקל בו ראש.

• מוטב לא לוותר על זכות השימוע גם אם מדובר בסיטואציה לא נעימה מבחינת העובד. חשוב לנצל הזדמנות להביע עמדה.

• לשימוע כדאי להגיע מוכן. יש להכין מראש את סדר הדברים וטיעונים והסברים, כמו גם להכין מסמכים רלוונטיים (טופס מחלה, מילואים וכו') ואולי אפילו לזמן עדים.

• לשים לב לפרוטוקול. בסיום השימוע יש לעבור על הדברים שנכתבו, לוודא שהכל נכון. במקרה שחלק מהדברים נשמטו יש להוסיף את החסר.

Print Friendly, PDF & Email
מאמרים נוספים באותו נושא
בודק שכר עבודה

אישור בודק שכר

מתן אישור בודק שכר למעסיקים, חברות ובעלי עסקים לפי דרישת משרד העבודה בטרם נקיטת הליכים מנהליים ו/או פליליים. בדרך כלל, אישור בודק

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.