דיני עבודה בעידן הקורונה

מעסיק לקרן השתלמות (עפ״י נתונים מהקרן)

מעסיק לקרן השתלמות (עפ"י נתונים מהקרן)

במידה והמעסיק היה חייב ולא הפריש או הפריש בחסר את כספי קרן השתלמות משכרו של העובד, ב"תלושדין" בודקים, את ההפרשים בין הסכומים, אשר נרשמו בתלושי המשכורת לבין אלה, אשר בפועל הופקדו לקרן.

שינוי גודל גופנים