דיני עבודה בעידן הקורונה

מעסיק לקרן השתלמות (עפ״י תלושי שכר)

מעסיק לקרן השתלמות (עפ"י תלושי שכר)

קרן השתלמות היא ערוץ חיסכון לטווח בינוני (6 שנים), המקנה הקלות מס למפקיד.
ב"תלושדין" בודקים את חובת המעסיק להפריש כספים לקרן השתלמות עבור העובד עפ"י הסכם עבודה קיבוצי ו/או אישי, החל על העובד.
כ"כ ב"תלושדין" בודקים את גובה ההפרש, בין הסכומים, הרשומים בתלושי משכורת לבין הסכומים, להם זכאי העובד לפי דין.

שינוי גודל גופנים