דיני עבודה בעידן הקורונה

פיצוי פיטורים

פיצוי פיטורים

כספי המעסיק, שהוא חייב לשלם לעובד בסיום העבודה בנסיבות המצדיקות קבלת פיצויי פיטורים. פיצויי פיטורים בחלקם ו/או בשלמותם נמצאים בקופת גמל ע"ש העובד. לכן בעת סיום העבודה המעסיק נדרש לתת לעובד טופס 161 ואישור לשחרור כספי הפיצויים ותגמולים הפנסיוניים, אשר בתקופת העסקתו הפריש לקופת הפנסיה לזכותו של העובד.

בתלושדין בודקים את זכאותו של העובד לפיצויים מלאים, גובה הפיצויים והפרש הפיצויים בין הסכומים, אשר שולמו/הופרשו לקופת גמל לטובת העובד – לבין הסכום, המחושב עפ"י הנתונים, שהוגשו לבדיקה.

שינוי גודל גופנים