דיני עבודה בעידן הקורונה

פרישה מעבודה

פרישה מעבודה – הליך סיום יחסי עובד-מעסיק מסיבות שונות כגון: פיטורים, התפטרות או יציאה לגמלה.

הליך הפרישה חייב להתחיל מביצוע צעדים הכרחיים, כמו מתן הודעה מוקדמת, זימון לשימוע (במידת הצורך).

פרישה מעבודה זהו שלב, בו כדאי לעובד לבדוק בפעם נוספת את הזכויות, שהוא זכאי לקבל מהמעסיק. ובמידה ולא שולמו כדין, ניתן לדרוש את הפרשי השכר לתקופה עד 7 שנים רטרואקטיבית אחורה.

בתלושדין ניתן לקבל בדיקת תנאי שכרם של עובדים ובדיקה של עריכת חשבון סופי בעת סיום יחסי עובד-מעסיק.

שינוי גודל גופנים